Smo uradni zastopnik nemškega podjetja Kiefer. Ponujamo komunalne stroje in naprave ter opremo za opravljanje pogrebne dejavnosti doma in na trgih bivše skupne države.