Leta 2004 smo del prostorov preuredili v prvo, manjšo poslovilno dvorano z orglami ( za cca. 30 ljudi).

Aprila 2012 pa smo pričeli z gradnjo nove, večje poslovilne dvorane, ki je namenjena obredu poslovitve pred upepelitvijo ali po njej. Ima 90 sedežev in sprejme do 120 ljudi. Nova, povsem unikatna poslovilna dvorana svojcem omogoča dodatno možnost poslovitve, še bolj humano in etično slovo od pokojnika ter pietetno pogrebno slovesnost, združeno na enem mestu. Gre za edino tovrstno dvorano v Sloveniji in Evropi ter pomembno investicijo na tem področju v širši celjski regiji.