Skrbimo za pokopališči, ki se nahajata na območju Mestne občine Celje:

Celjsko mestno pokopališče:
Območja mesta Celja in naselij: Babno, Dobrova, Košnica pri Celju, Lokrovec, Lopata, Medlog, Osenca – del, Ostrožno, Pečovnik, Polule, Trnovlje pri Celju in Zgornja Hudinja, Lisce, Tremerje – del, Zagrad, Zvodno – del. Mestno pokopališče v Celju ima naslednje grobove: enojne, družinske, otroške in žarne grobove, grobnice in grobišča v dimenzijah:

Za novo pridobljena grobna polja:

Enojni grob 2,40 m x 1,20 m
Družinski grob 2,40 m x 2,40 m
Otroški grob 1,00 m x 0,80 m
Žarni grob 1,20 m x 0,80 m
Kolumbarium Žarni zid v skladu z ureditvenim načrtom

Za že obstoječe grobove na starem delu so dimenzije naslednje:

Enojni grob 3,50 m x 1,50 m
Družinski grob 3,50 m x 3,00 m
Otroški grob 2,50 m x 1,00 m
Žarni grob 2,50 m x 1,00 m
Grobnice3,50 m x 2,00 m do 3,50 m x 4,00 m

Pokopališče Teharje:
Območje naselij: Teharje, Bukovžlak, Štore – del, Slance, Vrhe, Pečovje, Zvodno – del, Osenca – del.