Kaj svojci pokojnega uredijo sami

V primeru smrti na domu je potrebno poklicati dežurnega zdravnika, ki izvrši ogled in odredi, če je potrebna obdukcija ali pa takoj izda prijavo smrti in zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti.

Veking nastopi v pomoč svojcem pri organiziranju odvoza umrlega iz kraja smrti na pokopališče ali na upepelitev, če se tako dogovorita naš predstavnik in oseba, ki prijavlja pogreb.

Svetujemo vam in pomagamo s predlogi, da svečanost in slovo potekata čim bolj mirno.

Kateri dokumenti so potrebni za prijavo smrti

 • Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti
 • Osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje)
 • Zdravstveno izkaznico umrlega
 • Podatek ali obstaja grobni prostor
 • Naročnik mora podati željo umrlega, kakšno svečanost želi imeti
 • Pokop je lahko s krsto ali žaro
 • Ali raztros pepela na oddelku za raztros

Katere storitve lahko opravi Veking

Potrebne formalnosti so žalujočim navadno odveč. V Vekingu jih po dogovoru z razumevanjem opravimo, in sicer:

 • Odjavimo pokojno osebo na občini.
 • Vložimo prošnjo za izdajo mrliškega lista na matičnem uradu.
 • Odjavimo pokojno osebo kot prejemnico pokojnine.
 • Opravimo prepis najemništva, če je umrli najemnik grobnega prostora.
 • Obvestimo podjetje in lokalno skupnost (krajevno skupnost in mestno četrt).
 • Nudimo pomoč pri oblikovanju in izdaji osmrtnice.