Nastop smrti na domu

Najprej obvestimo zdravstveni dom, da pride mrliški oglednik (zdravnik) in ugotovi vzrok smrti. Pokojnika pred ogledom zdravnika ne smemo umiti in preobleči. Pripraviti ga moramo tako, da ga lahko zdravnik pregleda. Po pregledu izstavi poročilo o vzroku smrti in prijavi smrt. Če ne more ugotoviti vzroka smrti, odredi obdukcijo. Poleg dokumentov, ki jih napiše mrliški oglednik (zdravnik), svojci pripravijo še osebni dokument (na primer osebno izkaznico ali potni list) umrlega ter oblačila.

Nastop smrti z vozilom, ob prometni nesreči, umoru ali samomoru

Najprej pokličemo reševalno službo za prvo pomoč – dežurnega zdravnika na številko 112 in policijo na številko 113. Na kraj dogodka pride po potrebi tudi preiskovalni sodnik. Ti trije odločajo, ali se odpelje pokojni na obdukcijo ali v mrliško vežo. Te odločitve so ponavadi sočasne, šele nato lahko pogrebna služba na željo svojcev ali policije opravi odvoz.

Nastop smrti v bolnici ali domu ostarelih

Odgovorna oseba v ustanovi po ugotovitvi zdravnika obvesti o smrti svojce umrlega.

Nastop smrti zunaj Republike Slovenije

Svojci lahko pokličete Veking d.o.o. na telefonske številke +386 3 428 13 00 ali na mobilni telefon +386 51 330 360. Uredili bomo vso potrebno dokumentacijo, prevoz in pokop v Celju.