Pogrebne storitve in svečanosti opravljamo skladno s cenami, določenimi v soglasju z Mestno občino Celje.

Stroški pogrebne opreme zajemajo predvsem izbor krste ali žare in dekoracije, pa tudi ureditev mrliške vežice ter izdelavo in postavitev nagrobnika.

Stroški pogreba zajemajo: storitve pogrebnega podjetja, stroške upepelitve, stroške za izdajo mrliškega lista, stroške pogrebnikov, krsto z opremo, stroške polaganja umrlega v krsto in prevoz, stroške tiska s fotografijami umrlega, žalna obvestila, časopisne osmrtnice, stroške za cvetje, vence, dekoracije, stroške izdelave novega groba in njegove oskrbe.

Pogrebnina/posmrtnina: vse informacije o uveljavljanju pravice do pogrebnine in posmrtnine lahko najdete na pristojnem Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/storitve/

Storitve, ki jih potrjuje Mestni svet Mestne občine Celje:

Moštvo za žarni pokop                                                                                                                66,19€ 
Moštvo za klasični pokop in pokop v grobnico                                                                              92,78€ 
Uporaba poslovilnega objekta na pokopališču Celje in Teharje                                                     125,82€ 
Raztros pepela s pogrebno svečanostjo                                                                                     191,34€ 
Raztros pepela brez pogrebne svečanosti                                                                                    98,92€ 
Izkop, zasutje, zaščita grobov                                                                                                  170,37€ 
Odpiranje in zapiranje grobnice                                                                                                  72,13€ 
Priprava pokopnega mesta za žaro                                                                                              75,70€ 
Odpiranje in zapiranje žarnega groba                                                                                          33,51€ 
Odpiranje in zapiranje žarnega elementa na klasičnem grobu                                                       21,21€ 
Odvoz vencev/prva ureditev grobnica                                                                                         55,00€ 
Odvoz vencev/prva ureditev klasični pokop                                                                                 75,39€ 
Odvoz vencev/prva ureditev na žarnem grobnem prostoru in otroškem grobu                                39,08€ 
Obveščanje KS in ureditev mrliškega lista                                                                                   13,19€ 

*V ceni je vključen 9,5% DDV.

Stroške pogreba lahko plačate z gotovino, bančnim nakazilom ali kreditno kartico. Za način plačila se moramo dogovoriti do pogreba.

Najemnina za grobni prostor se plačuje letno na kvadratni meter grobnega prostora.

Cena za m² grobnega prostora znaša 6,77 €/m²*.
Najemnina za žarni grobni prostor znaša 13,43 €/kom*.
*V ceni je vključen 22% DDV.

Plačilo najemnine za grobni prostor je možno samo z gotovino.