Pogrebi

Datum pogrebaIme in priimekUra pogrebaPokopališčeVeža št.
9.6.2021Anton Andrej Planinc15.30Mestno pokopališče Celje3 ob 13.30
8.6.2021Antonija Šket15.30Mestno pokopališče Celje4 ob 13.30
4.6.2021Stanislav Kramer14.00Mestno pokopališče Celje3 ob 12.00
3.6.2021Gabrijela Korošec14.00Mestno pokopališče Celje4 ob 13.00
2.6.2021Ivan Čubela13.00Mestno pokopališče Celje3 ob 12.00
2.6.2021Vida Voglar14.00Mestno pokopališče Celje4 ob 13.00
1.6.2021Julijana Božiček14.00Mestno pokopališče Celje4 ob 12.00
1.6.2021Fric Kodelav krogu družineMestno pokopališče Celje
31.5.2021Zdenka Krajcar14.00Mestno pokopališče Celje4 ob 12.00
28.5.2021Anton Mravlak12.30 – v krogu družineMestno pokopališče Celje1 ob 11.00
28.5.2021Anton Pustek13.30Mestno pokopališče Celje3 ob 12.00
28.5.2021Dragomira Vovk14.30Mestno pokopališče Celje4 ob 13.00
28.5.2021Janez Hrovatič15.30Mestno pokopališče Celje2 ob 13.30
27.5.2021Kristina Kobilica15.00Pokopališče Teharjeob 13.30
26.5.2021Tjaša Črepinšek14.30Mestno pokopališče Celje3 ob 13.00
26.5.2021Ljudmila Bobner15.30Mestno pokopališče Celje4 ob 13.30
25.5.2021Marjan Lipovšek14.30Mestno pokopališče Celje4 ob 13.00
25.5.2021Nedo Kneževič15.30Mestno pokopališče Celje3 ob 13.30
21.5.2021Franc Perpar11.00Pokopališče Teharjeob 10.00
21.5.2021Stanislav Čavš13.00Mestno pokopališče Celje4 ob 12.00
21.5.2021Stanko Vidmar14.00Mestno pokopališče Celje3 ob 13.00
21.5.2021Boris Cmrečnjak15.00Mestno pokopališče Celje5 ob 14.00
20.5.2021Štefanija Mlakar11.00Pokopališče Teharjeob 10.00
20.5.2021Ljudmila Jesenek14.00Pokopališče Teharjeob 13.00
19.5.2021Vinko Lončar13.00Mestno pokopališče Celje2 ob 12.00
19.5.2021Sonja Turnšek14.00 v krogu družineMestno pokopališče Celje4 ob 13.00
18.5.2021Stojan Čalasanv krogu družineMestno pokopališče Celje
17.5.2021Franc Karo14.00 v krogu družineMestno pokopališče Celje3 ob 13.00
Ana Ozmecv krogu družineMestno pokopališče Celje
Rudolf Škapinv krogu družineMestno pokopališče Celje
Ivana Lipejv krogu družineMestno pokopališče Celje
Eva Ludvikv krogu družinePokopališče Teharje
Cecilija Cerovšekv krogu družineMestno pokopališče Celje
Hildegarda Kova?v krogu družineMestno pokopališče Celje
Stanislav Žaberlv krogu družinePokopališče Teharje
Sonja Ključevšekv krogu družineMestno pokopališče Celje
Ivanka Šketv krogu družineMestno pokoaplišče Celje
Jožefa Mirnikv krogu družineMestno pokopališče Celje
Sretan Kočišv krogu družineMestno pokopališče Celje
Slavica Kukovičičv krogu družineMestno pokopališče Celje
Mišel Sinanovičv krogu družineMestno pokopališče Celje
Srečko Godiceljv krogu družineMestno pokopališče Celje
Valerija Vrunčv krogu družineMestno pokopališče Celje
Mladenka Hrvatičv krogu družineMestno pokopališče Celje
Mišel Sinanovičv krogu družineMestno pokopališče Celje
Jožef Brilejv krogu družineMestno pokopališče Celje
Milena Pecigav krogu družineMestno pokopališče Celje
Sebastian Smodi�v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marica �estov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
�tefanija Mlakarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Steni?nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
�tefan Frasv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Tesmija Mujani?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
6.5.2021Grobno polje “SPOMIN?ICE”10.00Mestno pokopali�?e Celje
Marija Agre�v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Rosa Majstorovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Albina Brencev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marijan Lebi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Zora ?retnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Andrej Kociperv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Sre?ko Zevnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Petar Orehovv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Fran?i�ka Roverev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Nevenka Weissv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Josip Sve?ak�v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Danijel �kodnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marjan Vajthauzerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Albin Vre?ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marjan Lazarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Elizabeta Golobv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Dre�?ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Danijel Cerajv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marta Javornikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Milan Repv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Borut U�mahv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Drago ?udenv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vika Ve�ligajv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stanislav Kresnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Neme�v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Rafael Goren�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Genovefa Zorev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Du�an Suhodol?anv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Friderik Leskov�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anica Polakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Zoran Lubejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Adolf Kamen�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Leopold Bobekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Belinav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Gorazd Kova?i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Mirjana Lesjakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Mojmir Kolarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana �tarklv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Mastnakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ljubica Jugv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Lidija Angela Tomi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Milan Ro�manv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Kunejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anton Koro�akv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ludvik Krajcarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Toma�inv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Bogoja Talevskiv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Albina Talerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Mihevcv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Stjepan Lugari?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Kristina Hli�v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Branko Ko�tomajv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Nada Finkv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anton Golav�ekvkrogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Edvard Kodrinv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marta Mulejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Velen�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Angela Fridrihv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Zupancv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Lampretv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marjan Gabri?v krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Herman Hrastnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Terezija Mlakarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Roman Dobri�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Peter Zupanv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Tomislav Jeli?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Hermina Lobev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Darinka Gra?narv krogu dru�ineDobje pri Planini
Breda �alejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Koprivav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Hermna Kova?i?vkrogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Maksimiljan Zakov�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Veronika Udovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Gregor Jane�i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Eduard Cizejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Dragomir Kolencv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Aleksander Bezen�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Grmov�ekv krogu dr�ineMestno pokopali�?e Celje
Milan Kri�nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Karolina Pi�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Emilija De?kov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Erna Goznikarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Olga Goronjav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Seli?v krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Angela Seli?v krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Marjan Kvasv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vekoslav Zgoznikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Boris Bo�i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Andrej �lofv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Ciril Jo�ef Verta?nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anica Filipi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stanislava Debenjakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Albert Jernej Zagozdav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija De?manv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Helena Peterkav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Krumpakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Janja Arhani?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Bre?kov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�ef Jagerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Milena Jurko�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Leopold Mlakarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Vodopivecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anton Matkov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Anderli?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Dur?ica Hen?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Bra?unv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Silva Kramerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jadranko Ivan?evi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Slavko Tripi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ludvik Gaj�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Adolf Medvedv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Margareta Vesi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Janko Matkov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Branko �alejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Marija Faktorv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vida Zidanskiv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marjan Prevor�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Maksimiljana Tatjana Pevcinv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ljubica Pilihv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Polaj�erv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivana Fir�tv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Jandri?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Rozalija Kra�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Pintarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
�tefanija Hartmanv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Miran Ro�kari?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Loren?akv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Alojzija Zako�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc ?ukv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Gregorinv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Antonija Ledinekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Rade Srdi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anton Safranv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
�tefanija Turni�kiv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anton �epekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jurij Pelkov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Veronika Knezv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Dragan Dimitrijevi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Albin Babovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Dragutin O?kov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
?or?o Vujovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Vrablv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Fran?i�ka Kosiv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vida Podlun�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Toma� Kebli?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�efa Meja?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Silvester Krumpakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Cmokv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Jo�ef Turn�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Fran?i�ka Mirnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Kristina Born�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stjepan Kosecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�ef Vaupoti?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Pavao Rkmanv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Pavla Mlakarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Dragoslav Knafelcv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Rudolf Ter�anv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Alojzij Krumpa?nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Aleksander Sivkav krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Silvester Ostro�nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Janja Jela�v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�efa Obuv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Kristina Ludvik Lo�dorferv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Brigita Medvedv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Hermina Balohv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vitomir Pu�nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Berta Jonkev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ljudmila Debeljakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Bogomir Pintari?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivana Marija Knezerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stanislav Sabelnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stanislav Jakopinv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Zdravko Begovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Sre?ko Pau?nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Milan Hohnjecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Antonija Lebanv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Edvard Kolmani?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Miroslav Todorovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Andrej Alfred Regnerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Plahutav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Leopold Dojerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Alojzij �olincv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Jesenekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija �i�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stanislav Klemen?i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Albina Savskiv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Bre?kov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Drozgv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Zvonimir Rudelv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivanka Remsv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Primo�i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�efa Novakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Zdenko Dragutin Gamsv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Rudolf Videti?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stevan Kurucv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marijan Vengustv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Korenv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Margareta Ocvirkv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Janez Volaskov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Elizabeta Slemen�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Drago Re�v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Silva Grmv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vojko Velen�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ida Krajnc Gori?anv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Romana Lajlarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Lovro Kvasv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Zlata Nikolajevi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Zendzianowskyv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jaroslav Slapnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Alojzija Obrezv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Elizabeta Velen�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Emil Jane?ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Alojz Zlatolasv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jelisaveta Lokasv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Roman Ajsterv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Henrik Lipov�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�e Lov�ev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Pavla Sr�ev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�efa Vranjekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Nada Kati?v krogu dru�inePokopali�?e Prevorje
Martin Kukovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivana Kotnik�v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Vodu�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Rafael Podgornikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anton Streicherv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marjan De�elakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Robi Kova?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Valter Kru�ecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Danijela Verbi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Milosava Milojevi?v krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Ika Plevnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Nata�a Marija Lenar?i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anton Grmv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Djuro Vladu�i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Bla� Lilijav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Sre?ko Lipnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
�tefan Polj�akv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Mosbrukerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ladislav Mladi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Maks Fi�erv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Martin ?e?kov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Velinka Vahtari?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vladimir Dramev krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Anton Koprivcv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Bruna Jermanv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�ef Dojerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marijan Pilihv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Ljudmila Krajncv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana �epetavcv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stanko Dragutin Ho?evarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Martin Bohor? st.v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jovo ?akovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Katarina Rajhv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Milena Galofv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Brglezv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Karolina Ribe�lv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Terezija Ro�erv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Branko �e�kov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ostoja Todi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Silvester Koro�ecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Nijaz Hairlahovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Robert Bajukv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Pavla Cocejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Boris ?op st.v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�efa Klan?nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Fran?i�ka Brenkov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ale� �igonv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Mirnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vukica Klincovv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Gr?arv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Radejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Pasarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Fijoli?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Silva Babi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Punger�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Terezija Bre�nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Helena Novakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�efa Lebenv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Bojan Koro�ecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vojko Jazbecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Kosv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Alojz �alamonv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Angela Simuni?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jera Samecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Jo�ef Ocvirkv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Stegen�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vladimir �oharv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Rudi �o�tarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Fran?i�ka Ko?nik Kolarvkrogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Vervegav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Sre?ko Pompev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Sre?ko Regor�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Bo�tjan Zalokarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Miroslav Jev�ovarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Mira Jagarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Du�an Pemi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Hanifa Mrkaljevi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Alojz Korenv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Milan Kolarv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Marko Kolegav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan ?retnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Drago Sjeklo?av krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Milana �terbalv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stjepan �o�tari?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Tofantv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Komnen Perovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Terezija Kerinv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ven?eslav Mlakarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivanka Mlakarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Terezija Po?iva�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Alla Ogrizekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana �kraberv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Veronika Percv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Friderik Pajv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ur�ka Korenjakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Stopin�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Florijan Nun?i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jolando Cesarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Irena Djordjevi? Lipov�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Pavel Gorjupv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Sre?ko Ram�akv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anica Krofli?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Miroslav Mur�i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Turn�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Sreten Dimitrijevi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Danijela Potekov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Kristina Rolihv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan �tularv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Hanifa Koprivcv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Roman Vernikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jelena Korni?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Jenkov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Bojan �ribarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija ?rni?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija �nidarecv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Amalija Kresnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marijan Priv�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Erika Belejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Herman Ribe�lv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Branislava Krajncv krogu dru�inePokopali�?e Jurklo�ter
Mira Kolarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Emil Vengustv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marjan Ju�nav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Daniel Gori�ekv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Miodrag Nikoli?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Dominik Pu�nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Skrbinekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
�tefan Gru�kovnjakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Angela Gomzev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Danica TratnikV krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivana Kram�arv krogu dru�inePoslovilna dvorana Veking
Marija Apatv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Lukmanv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Marko�ekv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Ana Nu�a Poznikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Oto KnezV krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Janez Reparv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Feliks �i�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
1.10.2020Grobno polje”SPOMIN?ICE”10.00Mestno pokopali�?e Celje
Gabrijel Prezeljv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Mirko Haukov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marjan Bizjakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Tiringerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Silva Mihajlovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Ko�tomajv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Terezija Kova?i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Du�an Bo�i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�efa Pepelnjakv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Daniel Hriber�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marijan Jazbecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Mladen Stubi?arv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Zdenka Berkv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jernej Ko�tomajv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Herman Zupancv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Amalija Pau�erv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anton �lofv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vera Bre�nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Mira Zakov�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Emil Zupancv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Branko Kranjcv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jela Dokmanacv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Miroslava Antlogav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Desa Jahiriv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Breda Liparv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marko Rotarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Vre?arv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Danijela �agerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Nada Smodev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stipo Kalemv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Vre?erv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Justina �pegli?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�ica Matev�i? Gomba?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Ocvirkv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Edvard Dramev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Matilda Cimermanv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Tatjana Gro�eljv krogu dru�inePoslovilna dvorana Veking
Marina Stermecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Iran Golobv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stanislav Ko�tomajv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Milica Rijavecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Zav�ekv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Marjana �kobernev krogu dru�ineMestmo pokopali�?e Celje
Marjeta Glan?nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Bogomil Vedev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ljudmila Resnikv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Fran?i�ka O�tirv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Olga Bobni?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Dojerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�ef �krubejv krogu dru�inePoslovilna dvorana Veking
Karl Stokavnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Regina Boltav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Katja Mo�kotelec Topi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Knezv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Karov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Zofija Kramerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Veronika Vodebv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stanko Bernardv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Dobnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Seli?v krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Ludvik Pavli?v krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Karmen Poredo�v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Radivoje �ajinovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anton Zvonko Ga?nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivanka Gu?ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivana Jugv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marijan Arn�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Rado Pilihv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Boris �egulav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Anton Jazbin�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Terezija Belajv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Du�ko Ivanovskiv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Smajil Salki?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Breda �kuljv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Darinka Darija �e�kov krogu dru�inePoslovilna dvorana Veking
Angela Gu?ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Nevenka Palislamovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Silva �olnirv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Irena Pleterskiv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
17.7.2020Marjan Konkoli?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
17.7.2020Stjepan �?avni?arv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
17.7.2020Erna Ne?emarv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
16.7.2020Franc Bo�njak14.00v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
15.7.2020Ljudmila Vorina12.00v krogu dru�inePokopali�?e Teharjeob 11.00
15.7.2020Matija Klan?nik14.00v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
14.7.2020Stanislava Lesjak12.00v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje2 ob 11.00
14.7.2020Erika �pegli?13.00v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
13.7.2020Ljubica Podergajs14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.30
10.7.2020Leopold Suhole�nik11.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
10.7.2020Iztok Majer12.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.00
10.7.2020Milena Mastnak14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
9.7.2020Matja� Sor?an14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
9.7.2020Karel �e�ko15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
7.7.2020Martin Dobrotin�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
6.7.2020Bo�ena Cesnik14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
6.7.2020Jo�ef Kramer15.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
6.7.2020Miran Gracer st.16.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
3.7.2020Jo�efa Kragolnik13.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 11.00
3.7.2020Pero Bo�i?14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
2.7.2020Karolina Vidmar11.00 – v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
2.7.2020Katarina Gaber14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
2.7.2020Marija �tor15.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 13.00
30.6.2020Gabrijel �umiga13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.00
30.6.2020Vladimir �tefan?i?14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
30.6.2020Sre?ko Kovi?15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
29.6.2020Rihard Mihevc15.30Pokopali�?e Teharjeob 13.30
26.6.2020Jo�efa Gu?ek11.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
26.6.2020Jo�e Knez14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
26.6.2020Karl Ojster�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
24.6.2020Vera Kova?i?12.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
24.6.2020Franc Kelher15.30Poslovilna dvorana Vekingob 14.00
23.6.2020Pavao Krizman11.00 – v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
23.6.2020Franc Planin�ek13.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.00
23.6.2020Ivan Seme15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
22.6.2020Slavko Hacin15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
19.6.2020Jo�e Vodeb12.00 – v krogu dru�inePokopali�?e Teharjeob 11.00
18.6.2020Anica Cafuta11.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 9.00
18.6.2020Rozalija Lednik12.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
16.6.2020Marta Hra�ovec11.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
16.6.2020Marija Pe?ar12.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 11.00
16.6.2020Ivan Mak13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.30
15.6.2020Marija Terezija Gorjup13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.30
15.6.2020Jo�ef ?e?ko14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
15.6.2020Amalija Cvelfar15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
12.6.2020Danica Maru�a15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
11.6.2020Marija Vre?ko14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
11.6.2020Miran Pre�i?ek15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
10.6.2020Vinko Ostro�nik14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
10.6.2020Harald Flis15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
8.6.2020Elica Elvira Nerat13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
8.6.2020Breda Antauer14.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 13.00
8.6.2020Franc Lesjak15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
5.6.2020Rudolf Stra�ek15.30Pokopali�?e Teharjeob 11.30
Zofija �umejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
�tefan �torv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
4.6.2020Ivan Grivi?15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 14.00
3.6.2020Fran?i�ka Petek14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
1.6.2020Jo�e Kodelja14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
28.5.2020Mina Sti�ovi?14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
27.5.2020Gabrijel Vidmar14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
25.5.2020Veronika Hamari?13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
22.5.2020�tefanija Smodek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
22.5.2020Vinko Medlobi15.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 14.30
Konrad Topolovecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivana Ker�mancv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Bah?i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Bo�idar Razlagv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Kate Bulatovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Veronika Kompanv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�ef Mozeti?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Kata Pilihv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Ter�anv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jasna Drgajnerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Nevenka Pavlovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Milan Ka?i?nikv krogu dru�inePokopali�?e TeharjePoslovitev med 12.00 in 13.30 uro
Marijana Javer�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Slava Popovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
7.5.2020Grobno polje “SPOMIN?ICE”10.00Mestno pokopali�?e Celje
Vesna Markoti?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e CeljePoslovitev med 12.00 in 13.00 uro
Branimir �aligv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�efa Lorgerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�efa Lon?arv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Vodenikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Cvetka ?ehv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Danica Marini?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Aleksander Repasv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Elizabeta �lenderv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Kotnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Berti Koro�ecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marjan Ri�narv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stanislav Ambro�v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Edvard Fija?kov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Danica Osolev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Agata Ter�anv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
An?elka Klopotanv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Katarina Planinc Pustovrhv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Klavorav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Janez Lorgerv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Janez Lojenv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Gojko Strajni?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jelka Ko�tomajv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Planin�ekv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Milena Gole�v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Pavel Podlesnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Romana Klju?arv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�efa �kuljv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Karolina Korentv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Oblakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Sa�a Cverlev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�e Ku?erv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Darja Cizejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Caterina Kresnikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Silvester Platovnjakv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Danica Marinv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Angela Jo�tv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
Danilo Kosv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Cvetka Belev krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Borut Miheli?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivanka Majceni?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Toma� Vre?kov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Samecv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivan Majeri?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Dragica Mitevskav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Mitja Jovanovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Maksimilijan Podbregarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija ?atori?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Helena Jeri? Jahjefendi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Teodora �veglerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Danica Marinv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Pirnatv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Slavko Hen?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Sre?ko Bobni?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jelica Verbekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Du�ica Kunejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Vida Sev�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Cecilija Hofbauerv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Albina Jo�tv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Stanko Durkovi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Rozina Peskov krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Alojzij Bo�i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Alojzij Imperlv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Bela Carv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�ef Kau?i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Silvestra Nun?i?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ivana Bajukv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Franc Kregarv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija �olekv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
�tefanija Kundihv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Zvonko Gundeljv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Roman Slapernikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Jo�ef ?er?nikv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Marija Ljubi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Bogomir Mirko Jugv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
Ana Krulecv krogu dru�inePokopali�?e Teharje
17.3.2020Jo�ef �abota13.00v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
16.3.2020Dragutin Kajbav krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
12.3.2020Toma� �tolfa15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
11.3.2020Edvard Turn�ek14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
10.3.2020Albin Neme�14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
9.3.2020Darko �olinc12.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
9.3.2020Jo�ef Hrvati?15.30Pokopali�?e Teharjeob 12.00
6.3.2020Angela Primo�i?11.30Pokopali�?e Teharjeob 10.30
6.3.2020Vida �ef14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
6.3.2020Uro� ?an�ek15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
5.3.2020Marija �urlan13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
5.3.2020Anton Vodovnik14.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 12.00
4.3.2020Veronika Pilih14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
3.3.2020Miroslava Kvas11.00Poslovilna dvorana Vekingob 10.00
3.3.2020Marija Leder14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
2.3.2020Radoslav Bremec11.00v o�jem dru�inskem kroguPoslovilna dvorana Vekingob 10.00
28.2.2020Ana �ohar11.30Pokopali�?e Teharjeob 10.00
28.2.2020Angela Soluji?14.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
27.2.2020Boris Gabron11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 9.00
27.2.2020Vida Vuk12.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
27.2.2020Terezija Planko15.00 na �eljo pokojne – v krogu dru�inePokopali�?e Teharjeob 14.00
26.2.2020Ljubica De?man12.00Poslovilna dvorana Vekingob 11.00
26.2.2020Gorazd Mavri?15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
25.2.2020Milan �ubara�14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
25.2.2020Rafael ?elik15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
24.2.2020Anton Rotar13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
21.2.2020Franc �ohar12.00 – v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
21.2.2020Milan Putnik14.00Pokopali�?e Teharjeob 11.00
20.2.2020Jo�ef Naraks11.00Poslovilna dvorana Vekingob 10.00
20.2.2020Robert Petrovi?14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
19.2.2020Karl Turk11.00Poslovilna dvorana Vekingob 10.00
19.2.2020Terezija Tauses15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
18.2.2020Marija Krajnc12.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
17.2.2020Marija Gaj�ek12.00 – v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
17.2.2020Friderika Bobnar14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
17.2.2020Anton Zalokar15.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 14.00
14.2.2020Vincenc Zajc11.00Poslovilna dvorana Vekingob 10.00
14.2.2020Silva Leskov�ek14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
13.2.2020Stjepan Buzina14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
13.2.2020Emil Dokler15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
12.2.2020Branko Jovanovi?13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
7.2.2020Silvester Omerzel13.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
7.2.2020Alenka Lipov�ek14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
6.2.2020Anton Kocmutv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje3 poslovitev med 11.00 in 12.30 uro
6.2.2020Marija Kloar14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
6.2.2020Darko Bo�i?15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
5.2.2020Jo�efa Sternad13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
5.2.2020Ljerka Ro�er14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
5.2.2020Veronika Kolman15.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
4.2.2020Marija ?eke13.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
4.2.2020Helena Brglez15.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
3.2.2020Nada Marija Srebotnjak11.00 v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
3.2.2020Terezija Remenih13.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 12.00
3.2.2020Anu�ka Ma�at Tasi?15.0Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
31.1.2020Vladimir Alojzij Janu�14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
30.1.2020Franc Leban15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
29.1.2020Renata Reber�ak13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
29.1.2020Ivan Brglez14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
29.1.2020Emilijan Krajnc15.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 13.00
28.1.2020Jo�ica Lo?i?nik12.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 11.00
28.1.2020�tefanija ?ater14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
28.1.2020Ana Dober�ek15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
27.1.2020Ljudmila Bojovi?12.00 v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
27.1.2020Metoda Gor�eg13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.00
24.1.2020Ivanka Kolar11.00 v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
24.1.2020Jelena Tomani?12.00Poslovilna dvorana Vekingob 11.00
24.1.2020Alojzija �agar14.00 ma�a, 14.45 pogrebPokopali�?e Svetinaob 12.00
23.1.2020Rihard Conradi13.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
22.1.2020Stanislav Plazar13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
22.1.2020Ana Tratnik14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
22.1.2020Marija �tuhec Remih15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
21.1.2020Marijan O�lak14.00Pokopali�?e Teharjeob 12.00
20.1.2020Alen Kljaji?13.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.30
20.1.2020Ivan Dolenc14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
17.1.2020Josip Bali11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
17.1.2020Danica Drobne12.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.00
17.1.2020Ana Pavla Vodopivec14.00Pokopali�?e Teharjeob 12.00
16.1.2020Ne�a Fajs13.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.00
16.1.2020Jo�ef Po?ival�ek14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
15.1.2020Du�an �entjurc13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
14.1.2020Berta Sor�ak14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
13.1.2020Milena Zubi?13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
10.1.2020Ivana Rogoz13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
9.1.2020Janez Murn12.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.30
9.1.2020Rozina �ubara�13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.30
8.1.2020Ivan Lesjak13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
8.1.2020Jo�e Tisovec14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
7.1.2020Albina Muhovec14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
7.1.2020Marija Kocjan?i?13.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
3.1.2020Antun Rogoz13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
31.12.2019Doroteja Podergajs13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.00
31.12.2019Stanislav Zacirkovnik14.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 13.00
Ivan Gabr�ekv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
31.12.2019Emilija Odeb11.00 – v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje4 ob 9.00
30.12.2019Milan Ku?i�13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.30
30.12.2019Vincenc ?erenak14.30Mestno pokopali�?e Celje�4 ob 13.00
27.12.2019Justina Kramer12.45Pokopali�?e �alecob 12.00
27.12.2019Marija Zupan12.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.00
27.12.2019Adolf Kukovi?13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
27.12.2019Jo�e Zupan?i?14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
23.12.2019Dragan Djordjevi?11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
23.12.2019Slavica Sokolovi?12.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 10.00
23.12.2019Janez Brinovc14.30Pokopali�?e Teharjeob 13.00
19.12.2019Cvetka Rozalija Ko�tomaj13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
18.12.2019Pavla Jereb13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
18.12.2019Ale� Stopar14.30 – v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
17.12.2019Karel Leopold Bo�i?13.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 12.00
17.12.2019Milan Vasi?14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
16.12.2019Fran?i�ka Pi�ek13.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
16.12.2019Franc Jak�e14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
11.12.2019Majda Brusnjak12.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
11.12.2019Eva Belle13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
11.12.2019Ivan Seni?ar14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
10.12.2019Manda Buzina13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
10.12.2019Dragica Martinc14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
9.12.2019Franjo �krobar13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.30
9.12.2019Marijan Mastnak14.30Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
5.12.2019Pavel Kramper�ek14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
5.12.2019Alojz Brus15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
4.12.2019Vitomir Babi?13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.30
3.12.2019Jo�efa Bo�i?13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
3.12.2019Jo�ef �tante14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
28.11.2019Silvester Vovk12.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.30
28.11.2019Ferdinanda Le�er13.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.30
27.11.2019Stanislav Var�ek11.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
27.11.2019Ervin Zeme14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
25.11.2019Mihael Jus11.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
22.11.2019Fran?i�ka ?elik13.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.30
21.11.2019Ur�ka Cizej14.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 10.00
21.11.2019Gregor Glin�ek15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
20.11.2019Ana Marija Vede12.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
20.11.2019Albin Polak14.00Pokopali�?e Teharjeob 12.00
18.11.2019Franc Bre�nik13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
18.11.2019Branko Breznik14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
15.11.2019Antonija Bernard13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
15.11.2019Stjepan Markovi?15.30Pokopali�?e Teharjeob 14.00
14.11.2019Bojan Ko�elj15.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
13.11.2019Fran?i�ka Turn�ek Krulec13.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 11.30
12.11.2019Franc Kol�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
11.11.2019Helena �ega14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
8.11.2019Viktorija ?elik15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
7.11.2019Angela Kova?ec14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
6.11.2019Erna Gologranc13.30Poslovilna dvorana Vekingob 12.30
4.11.2019Franc Vuk14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
30.10.2019Ivan Klobu?ar13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
30.10.2019Josif Andra�i?14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
29.10.2019Kemal Demirovi?14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
29.10.2019Irena Martinu?15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
25.10.2019Karl Lojen14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
25.10.2019Jo�e �antl15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
23.10.2019Angela �torman11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
23.10.2019Fran?i�ka Verdev13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
23.10.2019Pavlina Mak14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
23.10.2019Angela Tratnik15.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 13.30
22.10.2019Ivan Vok13.00Poslovilna dvorana Vekingob 12.00
22.10.2019Stanislav Reber�ak15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
21.10.2019Ivana Kunc14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
21.10.2019Emil Zvonimir Glavnik15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
18.10.2019Stefan Ivic14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
18.10.2019Sandi Sever15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
17.10.2019Vojko Franc Veber15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
16.10.2019Zofija Veronika Mestnik15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
15.10.2019Karolina Irena Babi?14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
15.10.2019MEDNARODNI DAN OTROK17.00Mestno pokopali�?e Celjegrobno polje “SPOMIN?ICE”
11.10.2019Stanislav Gorjup11.00Pokopali�?e Teharjeob 9.00
11.10.2019Elizabeta Florjanc14.00Pokopali�?e Teharjeob 12.30
10.10.2019Fran?i�ka Kidri?14.30Poslovilna dvorana Vekingob 13.30
9.10.2019Anton Fister14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
9.10.2019Kristina Dostal15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.30
8.10.2019Janez Kova?i?11.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
8.10.2019Friderik Hudournik15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
7.10.2019Viljem Koro�ec14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
4.10.2019Alojzija Ko�tomaj13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.30
3.10.2019Grobno polje “SPOMIN?ICE”10.00Mestno pokopali�?e Celje
3.10.2019Karl Oblak15.00Pokopali�?e Teharjeob 11.00
2.10.2019Albina Milanez15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
30.9.2019Dragi�a Drago Vukovi?13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
30.9.2019Ana Brus14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.30
27.9.2019Marija Stopar12.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.30
27.9.2019Martin Prelo�nik14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
25.9.2019�tefan Turk14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
24.9.2019Gabrijela Svet12.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.30
24.9.2019Marica Petrovi?14.30Poslovilna dvorana Vekingob 13.30
23.9.2019Peter �pes14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
20.9.2019Nikolaj Zagori?nik14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
19.9.2019Lana Zec12.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 10.30
19.9.2019Selim Ga�i13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
19.9.2019Hedvika ?okl14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
19.9.2019Henrik Drame15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
17.9.2019Erika Majcen15.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.30
11.9.2019Zvonko Vijanej Krajnc14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
5.9.2019Katarina �korjanc15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
4.9.2019Bogomir Bogataj13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.30
4.9.2019Franc Strah14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
4.9.2019Leon Leskov�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
3.9.2019Stanislav �tor12.00Pokopali�?e Teharjeob 10.00
29.8.2019Ivan Tominc11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
29.8.2019Marko Slokan14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
28.8.2019Marija Mu�i?11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
28.8.2019Silva Graben�ek12.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.45
27.8.2019Du�an Ivan Ko�tomaj14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
26.8.2019Jo�efa ?ater14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
23.8.2019Fran?i�ka De�elak11.00v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
23.8.2019Ivka Rener15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
23.8.2019Maks Kramer16.00Mestmo pokopali�?e Celje1 ob 13.00
22.8.2019Matilda Dragar12.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 10.30
22.8.2019Viljem �ohar14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
22.8.2019Angela Kvenderc15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
21.8.2019Edita Strohmaier14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
21.8.2019Drago ?u?ek15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
20.8.2019Elizabeta Novokmet13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
20.8.2019Marija Lancner14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
20.8.2019Janko Palir16.00Pokopali�?e Teharjeob 13.30
19.8.2019Robert Ceraj15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
16.8.2019Janez Jazbin�ek11.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 10.30
16.8.2019Mira Fi�ter13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.30
16.8.2019Viljem O�lak14.30Mestno pokopali�?e Celje1 od 11.00 – 12.45Sveta ma�a Cerkev Sv. Jo�efa 13.00-14.00
14.8.2019Brigita Kopin�ek12.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
14.8.2019Draga Sorec14.00Pokopali�?e Teharjeob 12.00
14.8.2019Fran?i�ka Vre?er15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
12.8.2019Marija Gaj�ek11.00v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
12.8.2019Rafael Pol�ak13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.30
12.8.2019Marija Planin�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 12.00
12.8.2019Jo�efa Vogrin15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
9.8.2019Stanislav Brinovec14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
9.8.2019Franc Kotnik15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.30
8.8.2019Doj?in Gogi?13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
8.8.2019Jure Jur?ek Cekuta14.30v krogu dru�ine in prijateljevMestno pokopali�?e Celje1 ob 12.30
8.8.2019Janko Podvornik15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
7.8.2019Peter Opre�nik14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
7.8.2019Antonija Antolin15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
6.8.2019Josip Ro�kari?14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
6.8.2019�tefanija �e�erko15.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 13.30
5.8.2019Jo�efa Toma�i?11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 9.00
5.8.2019Anka Ivezi?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
2.8.2019Iztok Bla�evi?14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
2.8.2019Robert Vodopivc15.30Pokopali�?e Teharjeob 14.00
31.7.2019Predrag Kapetanovi?14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
31.7.2019Danijela Brand Kidri?15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
30.7.2019Smilja Busija13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
30.7.2019Ivan Leskov�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
29.7.2019Slobodan Vilende?i?13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.30
29.7.2019Janez Gorenjc14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
29.7.2019Friderik Knez15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
26.7.2019Jo�efa ?ibej14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
26.7.2019Davor Kova?i?15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
25.7.2019Bruno Plemenita�15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
22.7.2019Marija Bogi?evi?11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
22.7.2019Josip Petrinovi?15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
22.7.2019Ale� Antauer16.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 14.30
19.7.2019Anton Filipi?12.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 10.30
19.7.2019Stanislav Gorenjak13.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 12.00
19.7.2019Marko Stropnik14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
18.7.2019Franc �uster15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
12.7.2019Silva Krofli?14.30Pokopali�?e Teharjeob 12.00
11.7.2019Alojzija Kantu�er14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
11.7.2019Jo�efa Pe?nak15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
10.7.2019Fran?i�ka Ir�i?15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
8.7.2019Kemal Komarevi?13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
8.7.2019Nada Jelov�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
5.7.2019Bogomir Paj13.00Poslovilna dvorana Vekingob 12.00
5.7.2019Irmtraud Javh10.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 9.00
4.7.2019Franc Bohor?11.00Poslovilna dvorana Vekingob 10.00
4.7.2019Peter Mlinar14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
3.7.2019Ernest Oplotnik14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
2.7.2019Anica Gaber�ek14.30Poslovilna dvorana Vekingob 13.30
1.7.2019Bla� Janez Podpe?an11.00Mestno pokopali�?e Celjev krogu dru�ine4 ob 9.30
1.7.2019Danica Bajda14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
28.6.2019?rnej janez11.00Mestno pokopali�?e Celjev krogu dru�ine in prijateljev1 ob 9.30
28.6.2019Terezija Brlo�nik14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
28.6.2019Jo�ef Godunc15.30Pokopali�?e Teharjeob 13.30
27.6.2019Jo�efa �eleznik14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
27.6.2019Ivana Kuzma15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
24.6.2019Ana Marija Janu�i?14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
20.6.2019Jo�efa Jev�enak14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
20.6.2019Du�an Klenov�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.00
19.6.2019Vladimir Ter�an15.30Pokopali�?e Teharjeob 11.00
18.6.2019Fran?i�ka Mravlak11.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 9.00
18.6.2019�tefanija – Nada Bohor?14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
17.6.2019Stanislav Seli?10.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 9.00
17.6.2019Peter Mernik st.11.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 9.00
17.6.2019Milka Skaki?13.00Poslovilna dvorana Vekingob 12.00
13.6.2019Sibiljka Tan?anovi?13.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.00
13.6.2019Miroslav Medved14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
11.6.2019Jo�ef Berginc14.00Mestno pokopali�?e Celjesv. ma�a ob 13.00 cerkev sv. Jo�ef
10.6.2019Ingo Vr�?aj15.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.30
6.6.2019Ne�a Flis14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
6.6.2019Ivan Ore�nik15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
5.6.2019Jo�ef Regula14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
3.6.2019Marjan Turn�ek13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
3.6.2019Ida Pe?enko14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
3.6.2019Fran?i�ka Lipov�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
31.5.2019Ana �tancer14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
31.5.2019Du�an For�tner15.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 14.00
30.5.2019Alojzija Centrih14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
30.5.2019Zvonimir Mo?nik15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
29.5.2019Milanko Delji?13.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.00
29.5.2019Zorica Zalokar14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
28.5.2019Ladislav Ker�i?13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
28.5.2019Darinka ?akovi?14.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
27.5.2019Vladimir Petrov11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 9.00
27.5.2019Hermina Kolar14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
24.5.2019Marija Hli�16.00Pokopali�?e Teharjeob 13.00
22.5.2019Matja� Papler15.00Pokopali�?e Teharjeob 13.00
20.5.2019Ladislav Gobec14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
17.5.2019Jure Rotar15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
16.5.2019Marija Medle11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
16.5.2019Branko Pustoslem�ek13.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
16.5.2019Ljudmila Kuder14.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 13.00
16.5.2019Alojzija Kra�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
14.5.2019Anton Born�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
13.5.2019Anton Vodi�ek11.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
13.5.2019Angela Brglez14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
13.5.2019Antonija Lon?ar15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
10.5.2019Alojzija ?uk12.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 11.00
10.5.2019Franc Krajnc13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
10.5.2019Vjekoslav Materi?14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
10.5.2019Almira Mlinari?15.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 14.30
9.5.2019Alojzij Weiss14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
9.5.2019Franc �aberl15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
8.5.2019Vi�eslav ?urkovi?14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
Ernestina Lubejv krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
7.5.2019Marija Golouh14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
7.5.2019Angela Klep15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
6.5.2019Filip Zdenko Rozman16.00Pokopali�?e Teharjeob 12.00
3.5.2019Grobno polje “SPOMIN?ICE”10.00Mestno pokopali�?e Celje
3.5.2019Nikola Lazarevi?11.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
3.5.2019Du�an Dereani13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.00
3.5.2019Jo�efa Kotnik14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
29.4.2019Bo�ko Gaj�ek14.00Pokopali�?e Teharjeob 12.00
25.4.2019Ratko Popovi?14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
24.4.2019Marija Hladin13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
24.4.2019Alojzij Kumberger14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
24.4.2019Marija Janu�15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
23.4.2019�tefan Povalej15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.30
17.4.2019Jo�efa Palir12.30Pokopali�?e Teharjeob 10.30
17.4.2019Silva Prelec14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.45
17.4.2019Rudolf Krajnc15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
16.4.2019?evida Pfeifer14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
15.4.2019Helena Anderluh13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
12.4.2019Angela Gumpot13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.15
12.4.2019Marijan Bomba?14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
11.4.2019Marjana Medjo13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
11.4.2019Marija Trbojevi?14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 10.00
11.4.2019Olga Galjot15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
10.4.2019France Kolar12.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
10.4.2019Ivan Gri?ar14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
9.4.2019Reinhold Rajko Konec14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 10.00
10.4.2019Angela Kampu�15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
9.4.2019Marija Gmajner15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
8.4.2019Rozina Ko�trica13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
8.4.2019Majda Kink14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
5.4.2019Franc DobrajcMestno pokopali�?e Celjeposlovitev med 11.00 -12.30 uro v ve�ici �t.2
5.4.2019Rozalija Trebi?nik13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
5.4.2019Amalija �krobar14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
4.4.2019Vili ?ak�13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
4.4.2019Carola Horjak14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
3.4.2019Ivan Stvarnik14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
29.3.2019Janez Kri�nikMestno pokopali�?e Celjeposlovitev med 11.00 – 12.30 uro v ve�i �t. 3
29.3.2019Janez Poglajen14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.15
29.3.2019Silvija Cene15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
28.3.2019Sonja Lepin14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
28.3.2019Boris Kramberger15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
27.3.2019Blanka Ljudmila �kerl13.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
27.3.2019Milena Kop?i?14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
27.3.2019Angela Lon?ar15.30Pokopali�?e Teharjeob 13.30
26.3.2019Emil Jager st.15.30Pokopali�?e Teharjeob 14.00
26.3.2019Nikolaj Skamen16.00pokopali�?e �alecob 13.00
25.3.2019Karolina Ter�an14.00Pokopali�?e Teharjeob 10.00
25.3.2019Alojz Ograjen�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
22.3.2019Silva Jurjovec13.30Mestno pokopali�?e Celjeraztros ob 13.30
22.3.2019Jo�e Verk14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
21.3.2019Marija Pajk15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
20.3.2019Ervin Razbor�ek13.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.00
19.3.2019Zofija Fric14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
19.3.2019Amalija Golob Lenart15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
18.3.2019Viktorija Mirnik15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
15.3.2019Ema GorjupMestno pokopali�?e Celjeposlovitev med 11.00 – 12.00 – ve�a �t. 2
15.3.2019Vekoslava Arn�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
12.3.2019Dragica Karan14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.00
11.3.2019Slavica Lipov�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.30
11.3.2019Edita Helena Lesjak15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
8.3.2019Bojan Jurko�ek13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
8.3.2019Jo�efa Orel14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
Bogdan Kuruni?v krogu dru�ineMestno pokopali�?e Celje
7.3.2019Janez Wolhar11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 9.00
6.3.2019Vlatko Ivi?14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
5.3.2019Mara Kne�evi?13.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 12.00
5.3.2019Senad Ejub14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.30
4.3.2019Anton Virant14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
4.3.2019Janez Gor�i?15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.45
1.3.2019Paul Jagri?14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
1.3.2019Marija Lipov�ek15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
28.2.2019Vilhelm Jurko�ek12.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.30
27.2.2019Janez Podgor�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
25.2.2019Danica Bo�nikPoslovilna dvorana Veking poslovitev med 10.00 in 11.00 uro
25.2.2019Mihael Meja13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.45
25.2.2019Roza Kvar14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
22.2.2019Ne�a Vodeb14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
20.2.2019Ana Zupanc11.00Poslovilna dvorana Vekingob 10.30
20.2.2019Janez Kampu�15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
19.2.2019Marija Podlesnik14.00Mestno pokopali�?e Celje v krogu dru�ine in prijateljev3 ob 13.00
19.2.2019Marija Magdalena Jazbec15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
18.2.2019Franc Kolar14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
18.2.2019Werner Viktor Hafner13.30Polaganje �are na grobnem prostoru
15.2.2019Marta Sketako12.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
15.2.2019Jo�efa Lo?nikar13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.30
15.2.2019Viljem Koro�ec14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
15.2.2019Ivana Stren?an15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
14.2.2019Bo�idar Perpar13.30Poslovilna dvorana Vekingob 12.30
13.2.2019Miodrag Milo�evi?15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
12.2.2019Josip Bezen�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
12.2.2019Ne�a Senega?nik15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
11.2.2019Erna Bakovi?13.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 12.15
11.2.2019Marija Ko�el14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
11.2.2019Ne�a Valen?ak15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
7.2.2019Rodoljub Blagojevi?14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
7.2.2019Carmen Rogel�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
6.2.2018Josip Mati?13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.15
6.2.2019Hartviga Simoni?14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
6.2.2019Milan Mirnik15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
5.2.2019Sre?ko Mastnak13.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.00
5.2.2019Minka Zapon�ek14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
5.2.2019Franc Izlakar15.30Pokopali�?e Teharjeob 12.00
4.2.2019Henrik Vladimir Grubelnik13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
4.2.2019Adolf Otorepec14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
1.2.2019Jo�efa Jazbin�ek10.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 9.30
1.2.2019Stanko Esih13.00Poslovilna dvorana Vekingob 12.00
31.1.2019Marija Vodi�ek11.00Poslovilna dvorana Vekingob 10.00
31.1.2019Janko Aplenc14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
30.1.2019Helena Primo�i?14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
29.1.2019Vilibald Drago Razno�nik14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
29.1.2019Drago �u�a15.00Pokopali�?e �alecob 12.00
28.1.2019Alojzija Jezernik11.00Na grobnem prostoru odd. z7
25.1.2019Ivan Ko�elnik st.13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.00
25.1.2019Slavica Centrih14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
24.1.2019Stanko Leskov�ek13.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
24.1.2019Branko Ga�par15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
23.1.2019Majda �eljMestnopokopali�?e Celje4 poslovitev od 10.00-11.00
23.1.2019Martin Topole13.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
23.1.2019Helena Kav?i?15.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 14.00
22.1.2019Marjan Pol�ak14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
22.1.2019Marjan Weissenbach15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
21.1.2019Emilija Mlakar15.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.30
18.1.2019Marija Stopin�ek12.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 10.00
18.1.2019Franc Knez13.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.00
18.1.2019Marija Kukuri?14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.30
17.1.2019Jo�efa �oba13.00Pokopali�?e Teharjeob 11.00
17.1.2019Franjo Kra�ek15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.30
16.1.2019Fran?i�ka Povalej14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
16.1.2019�tefan Ko�tomaj15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
15.1.2019Alojz Jakulin13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
15.1.2019Ramiz �istek14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
14.1.2019Marija Kajba/Poslovilna dvorana VekingPoslovitev med 10.00 in 11.00
14.1.2019Cecilija Peklar14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
14.1.2019Janez Novak15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
11.1.2019Zofija Cvelfer14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
10.1.2019Alojz Jagri?13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
10.1.2019Rozalija Arn�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
9.1.2019Jo�ef Pe�ak14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
9.1.2019Andrej Zottl15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
8.1.2019Janez Lukman12.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 10.00
8.1.2019Doroteja Fran?i�ka Baji?13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.30
8.1.2019Viktorija Vinko14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
7.1.2019Fran?i�ka Kolenc13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
7.1.2019Franc Mohori?14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
7.1.2019Oto Jo�ef Simon?i?15.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
4.1.2019Fran?i�ek �urbi12.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.30
4.1.2019Ivan Rabuzin14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
4.1.2019Anton Ko?evar15.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 14.30
3.1.2019Anton Pirtov�ek14.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.30
31.12.2018Karl Lipovec12.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
31.12.2018Darko Ostruh13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
28.12.2018Alojzija Herman13.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
27.12.2018Jo�efa Jurak13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
27.12.2018Angela Bizjak14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
27.12.2018Marijan Skamen15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
24.12.2018Marija �krobar13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.00
24.12.2018Boris Pavi?14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
24.12.2018Marija Habjani?15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
21.12.2018Miloslav Mesari?11.00Poslovilna dvorana Vekingob 10.00
21.12.2018Friderik �pingler14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
19.12.2018Ivica Kelavi?12.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.00
19.12.2018Olga Sever14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
14.12.2018Zofija Nardin14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
14.12.2018Berta Jezernik15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
12.12.2018Angela Far?nik15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
11.12.2018Aleksander Kandorfer14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
11.12.2018Ivana Podergajs Vidmajer15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
10.12.2018Marija Zofija Rebov14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
10.12.2018Vida Jezov�ek15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
7.12.2018Sebastjan Cesar13.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
7.12.2018Sead Jakupovi?14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
7.12.2018Ana Planin�ek15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.45
5.12.2018Ana Cesnik13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
5.12.2018Franc Ram�ak14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
5.12.2018Viljemina Regula15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.45
3.12.2018Fadil Mem?i?14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
3.12.2018Angela Vaupoti?15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
30.11.2018dr. Ale� Dem�ar15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
29.11.2018Vincenc Toman14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
27.11.2018Zvonko Tkalec14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
27.11.2018Du�an Maksimovi?15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
26.11.2018Stanislava Jur�e14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
26.11.2018Ciril Gole�15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
23.11.2018Jo�ef Domjan14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
22.11.2018Jo�ica Kotar12.00Poslovilna dvorana Vekingob 11.00
22.11.2018Vida Taciga14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
22.11.2018Leander Milan Litera15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
21.11.2018Margareta Schlosser13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
21.11.2018Bojan Plevnik14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
20.11.2018Danijel Mauer13.00Pokopali�?e Teharjeob 12.00
19.11.2018Miran HrastnikPoslovitev med 12.30 in 14.30 uro Mestno pokopali�?e Celje3
19.11.2018Peter Glas14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
16.11.2018Marija ?endak15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
16.11.2018Irena Bezgov�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
16.11.2018Jo�ef Kamplet13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
15.11.2018Marija Novak15.30Pokopali�?e Teharjeob 13.00
14.11.2018Ivanka Pap13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.30
14.11.2018Ivana Emilija �losar14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
13.11.2018Albin Vipotnik14.00Pokopali�?e Teharjeob 10.00
12.11.2018Hilda �logar15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
9.11.2018Hasema Jakupovi?14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
8.11.2018Ivan Flis14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
8.11.2018Alojzij U�mah15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
7.11.2018Stanislav �ipec14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
6.11.2018Vojislav Gajevi?14.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
6.11.2018Milan Novak15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
5.11.2018Marija Ko�tomaj14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
5.11.2018Zoran Finc15.30mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
2.11.2018Franc Plevnik14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
30.10.2018Rafael Zav�ek12.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
30.10.2018Marija Vidmar13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
30.10.2018Franc – Branko Ren?elj15.30Pokopali�?e Teharjeob 14.00
29.10.2018Matilda Jesenek13.00Pokopali�?e Teharjeob 11.00
29.10.2018Stanislava Javor�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
26.10.2018Idriz Aljija11.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 10.00
26.10.2018Vincencij Andolj�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
26.10.2018Matej Bra?ko15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 14.00
25.10.2018Helena �ibret14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
25.10.2018Viljem �elekar15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
24.10.2018�tefanija Holobar15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
23.10.2018Marija Novak14.30mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
23.10.2018Ivan Velen�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
22.10.2018Egidija Stanojlovi?14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
22.10.2018Magda Had�isalihovi?15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
19.10.2018Leopoldina Brinovc14.00Pokopali�?e Teharjeob 12.00
19.10.2018Martin Lipov�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
18.10.2018Ljudmila Le�er15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
17.10.2018Milan Kragl14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
17.10.2018Ana Romih15.30Pokopali�?e Teharjeob 13.30
15.10.2018Brane Unijat13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
15.10.2018Marjan De?man14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
15.10.2018Antonija Ram�ak15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
15.10.2018Mednarodni dan otrok”SPOMIN?ICE”17.00Mestno pokopali�?e Celje
12.10.2018Dragica Jane�i?12.00Poslovilna dvorana Vekingob 11.00
12.10.2018Ida Bre?ko15.30Pokopali�?e Teharjeob 14.00
11.10.2018Nada Perni?14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
9.10.2018Mitar ?akovi?14.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
9.10.2018Leopoldina Mihevc15.30Pokopali�?e Teharjeob 13.30
8.10.2018Domen Ram�ak14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
8.10.2018Fran?i�ka �krabl Mo?nik15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
5.10.2018Ivan Je�15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 14.00
4.10.2018Grobno polje “SPOMIN?ICE”10.00Mestno pokopali�?e Celje
3.10.2018Stanislav Pesan15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
2.10.2018Vladimir Bobnar14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
2.10.2018Leopold Salobir15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
1.10.2018Anton Kora�ija11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
1.10.2018Ljudmila Jane�i?15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
28.9.2018Savo Markovi?14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
27.9.2018Josip Pliber�ek14.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
27.9.2018Nata�a Majcen15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
26.9.2018Antun �kofli?13.00Poslovilna dvorana Vekingob 12.00
26.9.2018Jo�ica Peni?15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
25.9.2018Angela Pevec15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
24.9.2014Mitja Robida13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.30
24.9.2018Amalija Mandir14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
24.9.2018Anica Kapel15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
21.9.2018Karolina Lapan Bani?14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
20.9.2018Juro Jakovljevi?15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
19.9.2018Igor Belle15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
18.9.2018Jo�ef Ratajc14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
18.9.2018Ne�a Krivec15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
17.9.2018Milan Petek13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
17.9.2018Vilhelmina – Vilma D�afi?14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.30
17.9.2018Du�an Zupanc15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
14.9.2018Fran?i�ka Tofant15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
13.9.2018Angela Mohor?i?13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
13.9.2018Silva Ve?ko14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
12.9.2018Ljudmila Lajh13.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 11.00
12.9.2018Alojzija Leskov�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
12.9.2018Stanislav Petri?15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
10.9.2018Jo�ef Martin Umek15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
7.9.2018Marta Lipu�15.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 14.30
31.8.2018Stanislava Bernard13.00Poslovilna dvorana Vekingob 12.00
31.8.2018Jo�ef Kol?an15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
30.8.2018Emerik Valen?ak14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
30.8.2018Josip Trusk15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
30.8.2018Ana Lipov�ek16.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 14.00
29.8.2018Jo�ef Videc14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
29.8.2018Simon Vi�nar Jernej15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
28.8.2018Danijela Rozoni?nik12.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 10.00
28.8.2018Terezija Hudina13.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
28.8.2018Rudolf Stanko Sim?i?15.00Poslovilna dvorana Vekingob 14.00
27.8.2018Jo�e Terbovc14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 14.00
27.8.2018Jera �olinc15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
24.8.2018Marijan Belas13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
24.8.2018Milkan Rodi?14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
23.8.2018Joseph Hamptonposlovitev od 12.00 do 13.00Poslovilna dvorana Veking
23.8.2018Dragi�a Luki?14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
23.8.2018Danijel Bek?i?15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
22.8.2018Mirko Podvezanec14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.30
22.8.2018Alojzij Me�nar16.00Poslovilna dvorana Vekingob 15.00
21.8.2018Karolina Bonajo14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
20.8.2018Franjo Kontrec14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
17.8.2018Jovo Krljanovi?14.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 13.00
16.8.2018Jo�ef Turk15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
14.8.2018Aleksander Rau�er13.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.30
13.8.2018Marija Lebari?14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
10.8.2018Fran?i�ka Toman13.00Poslovilna dvorana Vekingob 12.00
10.8.2018Jo�ica �tor15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
9.8.2018Rozalija Kunaj14.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 12.45
8.8.2018Frida Napred14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
3.8.2018Ljubica Majeti?11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
3.8.2018Marija Skale13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
3.8.2018Albin �ket14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
3.8.2018Franja Zupanc15.30Mestno pokopali�?e Celje5 ob 13.00
1.8.2018Martin Cizelj14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
31.7.2018Stanislav Konu�ek14.30Pokopali�?e Teharjeob 12.00
30.7.2018Franc Knafelc�Poslovitev od 12.00-14.00Poslovilna dvorana Vekingod 12.00-14.00
27.7.2018Bla� Vavdi14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
26.7.2018Marija Vidovi?13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
26.7.2018Zorislava Jelov�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
26.7.2018Franc Cizelj15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
24.7.2018Milena Kos14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
24.7.2018Marijan Pukmeister15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
23.7.2018Vera Pipal11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
23.7.2018Ivana �erovnik14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
20.7.2018Priska Ferlinc12.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
20.7.2018Ivan Mirnik14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
18.7.2018Danijel Klezin14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
18.7.2018Marija Dravinec15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
13.7.2018Avgu�tin Premu�11.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob� 9.45
12.7.2018Anica Kri�nik15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
12.7.2018Dragotin Hladin11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
11.7.2018Fanka Kova?i?15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.30
5.7.2018Franc Golhleb14.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
4.7.2018Vladimira Lettig14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
3.7.2018Milena Kvas14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
29.6.2018Dagmar Gradi�ar14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.30
28.6.2018Ivan Pogladi?14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
27.6.2018Avgust Jagri?11.00Poslovilna dvorana Veking10.00
27.6.2018Djordje Njomtato14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
22.6.2018Jo�efa Bokal14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
21.6.2018Ivan Re?nik15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
20.6.2018Branko Medve�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
20.6.2018Franc Tratnik15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
18.6.2018Pavla Tr�an14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
15.6.2018Jo�e Les13.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
15.6.2018Vida Cizelj14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
15.6.2018Ana Marija Lavri?15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
13.6.2018Ivana Dobrajc14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
12.6.2018Marija Cari?14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
12.6.2018Stanko Opre�nik15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
11.6.2018Stanislav Slemen�ek11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
8.6.2018Marijan Glava?15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
6.6.2018Sre?o Me?ed14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
6.6.2018�ivko Petrovi?15.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 13.00
5.6.2018Rudolf Se?ko14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
5.6.2018Roman Jeler15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.30
29.5.2018Franc Du�an Kunc15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
25.5.2018Antonija Oset14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
23.5.2018Stanislav Pesan15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
22.5.2018Rudolf Sajovic14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
22.5.2018Du�an Ko?evar15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 15.00
21.5.2018Ana Kralj14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
21.5.2018Vekoslava Martina Koro�ec15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
18.5.2018Danica Ojstr�ek �nidar�i?14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
18.5.2018Katarina �ibanc15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
17.5.2018Ivan Vre?er14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
16.5.2018Martin Kvar14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
16.5.2018Du�an Jereb15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
14.5.2018Doroteja Poto?an14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
14.5.2018Rozalija Dravinec15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
11.5.2018Ljudmila Lilija12.00mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.00
11.5.2018Ivana Bre?ko14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
9.5.2018Ida Sev�ek14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
8.5.2018Marica �ohar14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
8.5.2018Marija Zavr�ki15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
7.5.2018Janez Lovrenc Volf13.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
7.5.2018Bogoljub Keber14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
7.5.2018Boris Lipov�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
4.5.2018Ru�ica Pestner14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.30
4.5.2018Franc Sinti?15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
3.5.2018Marija Velej13.30Pokopali�?e Teharjeob 12.00
3.5.2018Adolf Leskov�ek15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
3.5.2018“SPOMIN?ICE”10.00Mestno pokopali�?e Celje
30.4.2018Avgu�tin Po�ek15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
26.4.2018Franc Kenda11.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
24.4.2018Ivan Stojan14.30Pokopali�?e Teharjeob 12.30
23.4.2018Ana Dimec13.00Pokopali�?e Teharjeob 11.00
23.4.2018Sreto Ikanovi?14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 13.00
20.4.2018Franc Vidovi?13.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
20.4.2018Vilma Gorjup14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
20.4.2018Terezija Vidmar15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
19.4.2018Marija Hom�ak14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
19.4.2018Palmira Godunc15.30Pokopali�?e Teharjeob 13.30
17.4.2018Jo�ef �nidar14.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
13.4.2018Marija Vrenko15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
10.4.2018Vida Gorenjak15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 14.00
9.4.2018Pavel Kumer14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
9.4.2018Feliks ?ernak15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
6.4.2018Milan Pani?13.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
6.4.2018Alojz Poto?nik14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
6.4.2018Nada Bo�i? Belak15.30Mestno pokopali�?e Celje2 ob 14.00
3.4.2018Jasmina Sinti?11.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
3.4.2018Vjekoslav Pe?ek12.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.30
30.3.2018Matja� Medved13.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 11.00
30.3.2018Edvard Gaj�ek14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
30.3.2018Adela Koren15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
29.3.2018Jo�efa Dober�ek13.30Pokopali�?e Teharjeob 12.00
29.3.2018Stanko Pajman15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
28.3.2018Frida Vodeb15.30Pokopali�?e Teharjeob 13.30
27.3.2018Marija Mastnak14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 10.00
26.3.2018Fran?i�ka Ferant12.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 11.00
26.3.2018Peter Naraks14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
23.3.2018Metoda �ge?12.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 11.00
23.3.2018Gani Memeti13.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 11.30
23.3.2018Milan Miheli?15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
22.3.2018Ana Herman13.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 10.30
22.3.2018Tomo Juren14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
22.3.2018Silva Krajnc15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
21.3.2018Ivanka Simon14.00Poslovilna dvorana Vekingob 12.30
20.3.2018Darko Kotnik14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
20.3.2018Jana �nidar Kuclar15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
16.3.2018Olga Vre?er15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
15.3.2018Ivan Regor�ek11.00Pokopali�?e Teharjeob 9.00
14.3.2018Anica Stoklas15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
12.3.2018Miran Kit14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
9.3.2018Robert Pernat15.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 14.00
7.3.2018Marija Berger14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.15
7.3.2018Alojzija Lazar15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
6.3.2018Ivan �tefan?i?14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
5.3.2018Stanko Pu�nik14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.30
5.3.2018Bogomir ?on?15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
2.3.2018Franjo Lozer12.00Poslovilna dvorana Vekingob 11.00
2.3.2018Zora �tefanija Rojc15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
2.3.2018Albin �korjanc16.00Pokopali�?e Teharjeob 14.00
1.3.2018Sre?ko Holcinger15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
26.2.2018Karl Schmautz14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
23.2.2018Jo�efa Lon?arevi?14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
23.2.2018Zofija Matija�15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 14.00
22.2.2018Friderik Johan14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
21.2.2018Anton �kerbec14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
21.2.2018Olga Mesarec15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
20.2.2018Jo�ef Plevnik14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
19.2.2018Herman Kova?i?15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
19.2.2018Ferdinand Gaj�ek14.00Pokopali�?e �alecob 12.00
16.2.2018Janez Jude�14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
14.2.2018Albert Zaver�nik14.30Mestno pokopali�?e Celje1 ob 12.00
12.2.2018Alojzija �olnir11.30Pokopali�?e Teharjeob 9.30
12.2.2018Leon �koberne14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
12.2.2018Ana Ulaga15.00Mestno pokopali�?e Celje1 ob 13.00
9.2.2018Jo�ef Galof14.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
9.2.2018Jo�ef Arli?15.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
7.2.2018Angelina Jurjevec14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
6.2.2018Marija Karlin14.00Poslovilna dvorana Vekingob 12.00
2.2.2018Terezija Juhart12.30Pokopali�?e Teharjeob 11.30
2.2.2018Ladislav Logar14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
1.2.2018Maks Lorger14.00Mestno pokopali�?e Celje3 ob 12.00
31.1.2018Franc Koren14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
30.1.2018Marija �ugelj12.00Poslovilna dvorana Vekingob 11.00
30.1.2018Franci Filip?i?14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
30.1.2018Maksimiljan Lebi?15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
29.1.2018Vesna Polak12.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 10.30
29.1.2018Marija Hrastnik14.00Pokopali�?e Teharjeob 13.00
29.1.2018Karl Ceraj15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
26.1.2018Radovan Bo�i?14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
25.1.2018Milena Kalan14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.30
24.1.2018Jo�ef �inkovec15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
22.1.2018Ljudmila Tisel14.00Mestno pokopali�?e Celje5 ob 12.00
22.1.2018Jo�ef Cvelfer15.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.30
19.1.2018Rozalija Gaj�ek15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00
16.1.2018Bernard ?ater14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
15.1.2018Ivan Oset14.30Mestno pokopil�?e Celje2 ob 12.30
15.1.2018Ivana Juki?12.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 9.00
12.1.2018Zlatko Mastnak st.14.00Poslovilna dvorana Vekingob 13.00
11.1.2018Franc Le�nik15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
10.1.2018Mile Kokanovi?14.00Mestno pokopali�?e Celje2 ob 12.00
8.1.2018Jo�efa Videc14.30Mestno pokopali�?e Celje3 ob 13.00
8.1.2018Terezija Burnik15.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.30
5.1.2018Marija Kvas14.30Mestno pokopali�?e Celje4 ob 12.00
3.1.2018Breda �tor13.00Pokopali�?e Teharje12.00
3.1.2018Terezija De?man15.00Mestno pokopali�?e Celje4 ob 13.00