Veking d.o.o.

Nastop smrti na domu

Najprej obvestimo zdravstveni dom, da pride mrliški oglednik (zdravnik) in ugotovi vzrok smrti. Pokojnika pred ogledom zdravnika ne smemo umiti in preobleči. Pripraviti ga moramo tako, da ga lahko zdravnik pregleda. Po pregledu izstavi poročilo o vzroku smrti in prijavi smrt. Če ne more ugotoviti vzroka smrti, odredi sanitarno obdukcijo.Ob normalnem pokopu svojcu izroči dva izvoda dokumenta oziroma tri izvode, če gre za upepelitev. Na upepelitev je treba zdravnika posebej opozoriti. Poleg teh dokumentov svojci pripravijo še osebni dokument (na primer osebno izkaznico ali potni list) umrlega in zdravstveno izkaznico umrlega.

NIJZ - priporo... DODATNI UKREPI V PROSTORIH ZA STRANKE   Uvajamo priporoči... Preberi več...

Kontakt

Veking d.o.o. / Teharska cesta 54 / 3000 Celje
Tel: 03 428 13 00 / E-pošta: veking@t-2.net / Dežurna služba: 051 330 360